تهران در سوگ بزرگ‌ پرچمدار آزادگان جهان یکپارچه غرق در عزا و ماتم شد