روحانی در مراسم عاشورای حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) حضور یافت