حسن روحانی در جمع عزاداران حسینی در حرم عبدالعظیم(ع) حضور یافت