مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در حسینیه امام خمینی برگزار شد