واکنش پنتاگون به عامل حمله به کشتی آمریکا در سواحل یمن/ حمله به خاک آمریکا بود و به آن باید پاسخ داد