حضور رئیس جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) +فیلم