نصف جمعیت ایران شبکه فاضلاب ندارند/وزارت نیرو: پول نداریم