طعنه نخست وزیر عراق به اردوغان: ما سرزمین خود را با اسکایپ آزاد نمی کنیم