داعش با پهپادی معمولی نظامیان فرانسوی را هدف قرار داد