طرح موضوعات سیاسی در مراسم‌های دینی خطر بزرگی برای نظام است