۶ مصدوم در آتش‌سوزی ناشی از اتصالی برق در میان عزاداران حسینی در قائم‌شهر