Synthos [SNS], LW. Bogdanka [LWB] – Gorące spółki dnia