العبادی در پاسخ به اردوغان: ما خاک خود را مردانه آزاد می‌کنیم نه با اسکایپ