عربستان دست نشانده آمریکا و اسرائیل برای بدنام کردن اسلام است