لغو سفر پوتین به فرانسه، سرخط روزنامه های روسیه/ 21 مهر ماه