مواضع ضدروسی وزیر خارجه انگلیس، ناشی از «اختلالات روانی» است