نیویورک‌پست: برجام، ضربۀ مهلک به آمریکا بود/ چیزی مانده که اوباما به ایران نداده باشد؟