"آلودگی هوا"، "باروری" و "سرطان خون "ماموریت‌های سه‌گانه دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه 4 کشور