حضور مسیحیان در مراسم عزاداری حسینی در مسجد کبود ایروان