کشته شدن دست کم 12 تن در گیری میان مسلمانان و ارتش میانمار