اظهارات اردوغان در مورد موصل، سرخط روزنامه های ترکیه / 21 مهر