افزایش ۴۲درصدی خرید تضمینی گندم/ادامه برداشت تا پایان مهرماه