۲۶۰ میلیون بشکه نفت در کارگاه‌های صنعتی انرژی می‌سوزد