پیام اصلی "واقعه عاشورا" پایبندی به ارزش‌هاست/ حس همدردی عمیق ارامنه با واقعه عاشورا