بازخوانی تاریخ/بیانات آیت الله خامنه ای در مراسم تحلیف/حفظ خطوط اصلی انقلاب بر عهده رئیس جمهور است