جهت‌گیری‌های جناحی در عزای امام حسین (ع) معنایی ندارد