ترامپ برای تحقق اولویت‌هایش چاره‌ای جز مهار عربستان سعودی ندارد/ انتخابات آمریکا بر سیاست داخلی و خارجی کشورهای منطقه تاثیرگذار است