درگیری افراد مسلح با سربازان دولتی در میانمار 12 کشته به جا گذاشت