حمله تروریستی به مسجد شیعیان در افغانستان سرخط روزنامه های هند / 21