سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:عربستان برای دفاع ازخود،مردم یمن را می کشد