فرانس2: داعش با پهپادی معمولی نظامیان فرانسوی را در عراق هدف قرار داد