نظامیان صهیونیستی دربیت المقدس یک جوان فلسطینی را شهیدکردند