تجمع کنندگان در برابر سفارت نیجریه در لندن خواستار آزادی شیخ زکزاکی شدند