یمنی ها مناطق نظامی در مارب و جیزان را هدف قرار دادند