شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی