ارتش یمن یک موشک بالستیک به منطقه نظامی در استان جیزان شلیک کرد