اوباما در ایالت کارولینای جنوبی حالت فوق العاده اعلام کرد