توصیه‌های آتش‌نشانی درباره سوزاندن خیمه‌ها و شام غریبان