گل‌محمدی: رمز موفقیت تیم ملی در نظم و دفاع تیمی است