ورود خیل عاشقان حسینی در آستانه عاشورا به کربلای معلی