روایت یک روزنامه‌نگار یمنی از درد و رنج هم‌میهنانش