موسسه آمریکایی: فعالیت‌های رسانه‌ای تروریست‌های داعش کاهش یافته است