حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در برخی از هیئات مذهبی قم