سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: بررسی تجدیدنظر در حمایت از عربستان در جنگ یمن را آغاز کرده‌ایم