آمریکا هشدار امنیتی به شهروندانش درباره سفر به سوریه را تمدید کرد