اکسپرس افشاکرد: آمریکا جنگنده‌های خود در سوریه را به رنگ جنگند‌ه های روسیه درآورده است