آمریکا با استتار جنگنده‌های اف-18 به رنگ جت‌های روسیه اهدافی را در سوریه بمباران می‌کند