نیروهای یمنی دو پایگاه و نیروگاه برق جیزان عربستان را هدف قرار دادند