هیچ جایگزینی برای راه‌حل سیاسی بحران سوریه وجود ندارد