انفجار در کارته سخی افغانستان/ ۱۴ شهید و ۳۶ زخمی تاکنون